ECTS-database Plantijn Hogeschool
  
 
DEPARTEMENT ELEKTROMECHANICA
  


In de ECTS-database van het departement elektromechanica onderscheiden wij drie types van ECTS-fiches:
·        ECTS-fiche voor een opleidingsonderdeel zonder componenten
·        ECTS-fiche voor een opleidingsonderdeel met componenten
·        ECTS-fiche voor een component van een opleidingsonderdeel
 
De ECTS-fiche voor een opleidingsonderdeel met componenten bevat slechts een beknopte hoeveelheid informatie en verwijst hoofdzakelijk naar de ECTS-fiches van de onderliggende componenten.
 
In de ECTS-fiches van labo’s en practica wordt regelmatig verwezen naar de departementale aanvulling op het onderwijs- en examenreglement. Het reglement vind je op intranet of in de gedrukte versie die je op aanvraag kan verkrijgen op het studentensecretariaat.


Belangrijk om weten: De ECTS-fiches zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien er in de loop van het academiejaar wijzigingen worden doorgevoerd dan zal dit steeds ad valvas meegedeeld worden.

Meer informatie bij de rubrieken van de ects-fiches, vind je op de startpagina in een korte legende.