ECTS-database Plantijn Hogeschool
  
 
DEPARTEMENT SOCIAAL-AGOGISCH WERK
  


Het departement Sociaal-agogisch Werk biedt de opleiding orthopedagogie aan. Dit zowel in voltijds dagonderwijs als in een verkort programma. Daarnaast bieden zij ook de bachelor-na-bachelor Educatieve benadering van personen met autismespectrumstoornissen.
Op deze website vind je al de ECTS-fiches.
Wil je meer algemene informatie over de opleiding? Surf dan naar http://www.plantijn.be/sociaal-agogisch-werk


Belangrijk om weten: De ECTS-fiches zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien er, omwille van overmacht, in de loop van het academiejaar wijzigingen worden doorgevoerd dan zal dit steeds ad valvas meegedeeld worden.